IMUZ - Projekt Mokradła Polski

 

Warstwy tematyczne

 

Na obecnym etapie realizacji, System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski (GIS Mokradła) tworzą następujące elementy: 1) wektorowe warstwy tematyczne i wybrane informacje ilościowe z bazy danych „TORF”, 2) przeglądarka danych, 3) strona WWW.

Warstwy tematyczne mają charakter kompleksowy i są podstawą Systemu. Zostały przygotowane w układzie PUWG 1992, na podstawie materiałów wyjściowych w skali 1:100.000 (Mapa Mokradeł i Użytków Zielonych oraz Mapa Podziału Hydrograficznego Polski).

Dla obiektów mokradłowych o powierzchni powyżej 10 ha wykonana została warstwa poligonowa z granicami wydzieleń znajdujących się na mapach źródłowych.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi na mapach źródłowych, do bazy danych opisowych Systemu wprowadzono dane o typie siedliska i głównej grupie zbiorowisk roślinnych. Ponadto dla torfowisk dołączono informacje zawarte w bazie danych „TORF”. Ogółem warstwa zawiera ok. 65 tys. wydzieleń, o łącznej powierzchni ok. 4,3 mln ha.
 

Identyfikacja obiektów w Systemie została przygotowana w oparciu o numerację torfowisk w bazie „TORF”, przy czym obejmuje ona jedynie torfowiska i gytiowiska – pozostałe obiekty na tym etapie realizacji nie posiadają identyfikatora. W przypadku torfowisk unikalny kod zawiera informację o lokalizacji (pas i słup) oraz numerze obiektu, np.: 3221056. W przypadku, gdy obiekt torfowiskowy podzielony jest na złoża, do numeru obiektu dodawany jest literowy kod złoża, np.: 3221056C. Taki dwustopniowy System numeracji pozwala na wprowadzenie indywidualnego numeru dla każdego złoża w skali kraju (w całej bazie) i uzyskanie go w sposób automatyczny w Komputerowej Bazie Danych o Torfowiskach Polski. Umożliwia również wtórne łączenie obiektów i opracowanie warstwy tematycznej, której podstawową jednostkę stanowi obiekt jednorodny ze względu na typ mokradła.

Ilustrację struktury bazy danych poligonowej warstwy tematycznej mokradła przedstawiono w tabeli 1.
 
Tabela 1

Atrybut Typ danych Opis
Nr_t Liczbowe numer torfowiska zgodny z numeracją z Komputerowej Bazy Danych o Torfowiskach Polski
Nr_z Tekstowe numer złoża zgodny z numeracją z Komputerowej Bazy Danych o Torfowiskach Polski
Typ Liczbowe typ mokradła z Mapy Mokradeł i Użytków Zielonych Polski *)
Ros Liczbowe główne grupy zbiorowisk roślinnych z mapy Mokradeł i Użytków Zielonych Polski
Pow_ha Liczbowe powierzchnia jednostki w ha na podstawie digitalizacji


*dodatkowo umieszczono informację o wyspach znajdujących się w korytach rzek i na jeziorach oraz o wodach powierzchniowych uwzględnionych na mapach archiwalnych i nie wykazywanych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski.
 

Obiekty torfowiskowe o powierzchni mniejszej niż 10 ha znajdują się w warstwie punktowej. Zestaw atrybutów w stosunku do warstwy poligonowej różni się o brak identyfikatora złoża – ze względu na wielkość obiekty te są jednorodne (pozostaje identyfikator torfowiska) oraz źródło danych atrybutu powierzchni obiektu (wielkość torfowiska jest podana na podstawie bazy „TORF”).

Lokalizacja obiektów zarówno powierzchniowych, jak i punktowych, została zweryfikowana przy wykorzystaniu mapy topograficznej w skali 1:100.000 w układzie 1942 i mapy lokalizacji torfowisk 1:100.000.
 


Oprac. Hubert Piórkowski, Zuzanna Oświecimska-Piasko

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.