IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Linki

 

Instytucje biorące udział w projekcie:

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
www.imuz.edu.pl 

Serwis internetowy Ministerstwa Środowiska
www.mos.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRAMEKO" Sp. z o.o.
www.krameko.com.pl 

 

Informacje o mokradłach:

Bagna.pl
www.bagna.pl

Natura 2000
natura2000.mos.gov.pl

Klub Przyrodników
www.lkp.org.pl

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.