IMUZ - Projekt Mokradła Polski IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Kontakt:

 

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego ITP Falenty
Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
 

Kierownik Zakładu: dr Hubert Piórkowski
Kontakt roboczy: 0.22.735.75.79
www.itep.edu.pl

Uwagi na temat projektu, przeglądarki i aktualizacji danych można przesyłać na adres:
gismokradla@itep.edu.pl


Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.mos.gov.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAMEKO”, sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków
www.krameko.com.pl

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.