IMUZ - Projekt Mokradła Polski IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Kontakt:

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy
Al. Hrabska 3
05-090 Falenty
 

Kontakt roboczy: gismokradla@itp.edu.pl; Zuzanna Oświecimska-Piasko z.piasko@itp.edu.pl lub dr Hubert Piórkowski h.piorkowski@itp.edu.pl

www.itp.edu.pl

Uwagi na temat projektu, przeglądarki i aktualizacji danych można przesyłać na adres:
gismokradla@itp.edu.pl


Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.mos.gov.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAMEKO”, sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków
www.krameko.com.pl

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.