IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Autorzy

 

Opracowanie tekstów:


Informacja o projekcie:

Zuzanna Oświecimska-Piasko, Hubert Piórkowski
Mokradła:

Marek Rycharski, Monika Szewczyk
GIS Mokradła:

Hubert Piórkowski, Zuzanna Oświecimska-Piasko, Marek Rycharski, Monika Szewczyk

Autorzy zdjęć:
(kolejność alfabetyczna)


Kamila Brzezińska, Wiesław Dembek, Paulina Dzierża, Filip Jarzombkowski, Gertjan Jobse, Agata Klimkowska, Anna Matysiak, Zuzanna Oświecimska-Piasko, Monika Szewczyk, Joanna i Marek Rycharscy, Maciej Weremczuk

Redakcja tekstów:

Hubert Piórkowski, Wiesław Dembek

Projekt graficzny i wykonanie strony internetowej:

Maciej Weremczuk STUDIO3

Projekt graficzny logo:

PageBox, Piotr Kluczykowski, art.graf.

Autorzy koncepcji oprogramowania:

Zuzanna Oświecimska-Piasko, Hubert Piórkowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRAMEKO" Sp. z o.o.

Autorzy oprogramowania:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRAMEKO" Sp. z o.o
 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.