IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu:

 

System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski

 

Cel projektu:

 

Opracowanie systemu informacji przestrzennej o mokradłach na obszarze całej Polski, w którym umieszczone zostaną dane przestrzenne i opisowe na temat mokradeł zobrazowane w postaci wektorowych map tematycznych oraz bazy danych

 

Termin realizacji:

 

 06.12.2004 – 30.10.2006

 

Zamawiający:

 

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu

 

Finansujący:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych

 

Wykonawca:

 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,
Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich
Kierownik Zakładu – doc. dr hab. Wiesław Dembek

 

Zespół Zakładu:

 

mgr Zuzanna Oświecimska-Piasko – kierownik projektu
dr Hubert Piórkowski, doc. dr hab. Wiesław Dembek, inż. Sławomir Ostrzyżek, mgr Wojciech Jakubowski, dr Marek Rycharski, mgr Monika Szewczyk, mgr Tomasz Siedlecki, st. tech. Alicja Grotek

 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.